He aha e hono ai ki MSD?

He pēnei te kanorautanga o tō mātau tira mahi me ngā hapori e mahitia e mātau.

Whaiwhakaaro ana mātau ki te oranga me te angitūtanga o ō mātau tāngata, ā, kia noho mai ki te taiao mahi tautoko e whai pānga ai te katoa kia tōnui, kia manaakihia rātau, ahakoa he aha te ira, te pakeketanga, nō t/ēhea iwi kē rānei.

Noho ōrite, kanorautanga me te whai wāhitanga

Kei MSD nei e whakatipuria ana he ahurea whānau, ki konei whakamanahia ai te katoa. Tēnei mea te kanorautanga, he whakamana tangata mā te whakaute me te whakamaiohatanga atu he aha oti e rerekē ai tētahi ki tētahi. Tēnei mea te whai wāhitanga, mō te āhua o te tangata whanonga me ngā tikanga ā-iwi o ia rā e noho mauritau ai te tangata. Waihoki e whai rawa nei e tino hiahiatia kia uru ōrite tahi ka tōnui ai. Whai ana mātau kia whakaponotia mātau, ā, kia noho hei rōpū kimi mahi e whakatinana ana tēnei mea te manaakitanga ki ā mātau kiritaki, kaimahi e huritau nei, kia mārama, kia whakamana tāngata, ō rātau whānau me ngā hapori.

Ngā tūhononga ake a ngā kaimahi

Ngā tūhononga ārahi a ngā kaimahi e waihanga ake nei he wairua kotahi ā-hapori mō ō tātau tāngata kia taea e rātau te whai wāhi, noho tūrangawaewae iho, kia tōnui anō ai. Ō mātau hononga e whai nei:

Pacific Networks

Te Tūhononga Wāhine

Te Tūhononga Kaimahi Whaikaha

Proud@MSD

Pan-Asian Staff Network

Te Whakaako me te whakawhanake

Ka ākina e mātau ā mātau kaimahi kia tipu, kia whanake ki roto ā rātau tūranga mahi. He whānui ā mātau whakaakoranga me ngā kaupapa angitū whakawhanake tae rā anō ki ēnei:

Ngā kaupapa whakawhanake rīrā

Ngā akoranga ipurangi

Ngā tohu NZQA

Whakawhanake ariā rangatira

Ngā kaupapa kaiwhakaako, kaiārahi

Kaiwhakarite pūmanawa me te whakamahere tauatanga

He mahi tāwariwari

Te tikanga o te mahi tāwariwari, he whai whiringa mā te tangata mō te āhua o tāna mahi, ā, tae rā anō ki te wā, te wāhi hoki e mahi ai rātau. Nā te kanorau nui o ō mātau tāngata me ngā mahi e mahitia ana e rātau, ka rerekē ki tēnā, ki tēnā te tāwariwaritanga, kei te āhua o ā rātau mahi, te tūāhua o te rōpū me ō rātau ake hiahia, takitahi ake.

Oranga

E ngākau pono ana mātau kia tautokona tō oranga, ā, kia wāhi pai tonu, a MSD hei mahi māu. Ko te manaaki ake i tō tātau oranga te mea nui atu hei mahi māu, mā ō tatau ake whānau otiia, mā tātau katoa. Pā harakeke – oranga tangata ki MSD nei, he tautoko pai tonu ōna, mōhiohio hoki mā ngā kaimahi o MSD.

He painga anō ā mātau māu:

Hauora

ko ngā wero rewharewha o ia tau, he utu ngāwari ake mō te inihua hauora.

He Kaupapa Tautoko Kaimahi

he utu kore, matatapu, kaupapa kaiāwhina mā ngā kaimahi katoa me ō rātau whānau ake hei āwhina i ngā take e whai pānga ana ki te ao mahi, me ō rātau ao ake.

Te Hauora Karu

he rourou ki ngā whakamātautanga karu, mōhiti, rau-karu, mehemea e hiahiatia mā te mahi rorohiko.