Tirohia i te reo Ingarihi

He kaupapa here tā Te Manatū Whakahiato Ora e mea ana me whai e āna kamahi ngā kano araimate kia haumaru katoatia ai. Hei paearu mā te kamahi me whakaatu taunakitanga mā ‘Tōku Pāhi Kano Āraimate (tō Hītori Hauora rānei).

Whakapā mai

Ngā kōrero whakapānga mō Te Tari Whakahiato Ora

Wāhi tiriti

The Aurora Centre
56 The Terrace
Wellington 6011

Wāhi mēra

Te Tari Whakahiato Ora
PO Box 1556
Wellington 6140
New Zealand

Whakapā mai ki tō mātau kapa kimi kaimahi: jobs@msd.govt.nz

Ngā kōrero whakapānga o te Umanga Whakahiato Ora

Ngā pakirehua whānui

info@swa.govt.nz

Ngā pakirehua motuhake

firstname.lastname@swa.govt.nz

Wāhi tiriti

117 Lambton Quay, level 3, Wellington 6011

Wāhi mēra

PO Box 639, Wellington, 6140

Ngā whakapānga o te Kaimātai Tamariki Motuhake

Wāhi tiriti

50 The Terrace, Wellington

info@icm.org.nz

Ngā pakirehua pāpāho

Communications@icm.org.nz