Tā mātau mahi

Tā mātau hiahia kia whai hua pai ake mā nga iwi katoa o Aotearoa. Mā te mahi tahi me ētahi atu, ki ētahi atu hoki e whāia ai ko te ara torowhānui e ea ai ngā hiahia o te iwi, ā, kia uru tōmua atu e hua mai ai ngā hua papai atu.

He whānui ā mātau ratonga tautoko ki ngā iwi katoa o Aotearoa:

He pūtea tautoko me ngā ratonga pūtea penihana

Ngā tū tautoko ā mātau he moni oranga me ngā penihana, he pūtea tāoki pēnei me te Penihana Aotearoa, he moni tautoko whare noho, moni tautoko ā-tauira, (mā Hoto Akoranga) waihoki, he moni tautoko e hāngai ana ki ngā penihana tamariki.

Tautoko me ngā ratonga whiwhi mahi

Ka tūhono mātau i ngā kiritaki ki ngā kaiwhakawhiwhi mahi me ngā mahi angitū, ka whakapūkengahia ngā kiritaki mā ngā tū kaupapa ahumahi e urupare atu ai i ngā āhuatanga mahi ā-ringa o te hapori.

Te hunga rangatahi, kaumātua, whaikaha

Ka whakatakoto kōrero ārahi mō ngā take kei te pā atu ki te hunga rangatahi, kaumātua me te hunga whaikaha.

Tautoko whai whare

Ka tātari ai mātau mēnā rā e pai ai ngā paearu a te tangata kia whiwhi whare whawhati tata, whakawhiti, me ngā whare tūmatanui ka tautoko anō ai i ngā nama whiwhi whare.

Tautoko me te hunga rangatahi

Ka tautoko mātau i te hunga rangatahi ki te whakawhiwhi i ngā pūkenga e mahi ai rātau, kia rangatira ai ō rātau nā anamata.

Ngā ratonga hapori

Ka waihanga, ka whakarawe ratonga hapori mātau me ō mātau hoa haere. Mō te roanga mō ēnei ratonga, tirohia a raro nei.

Ka waihanga, ka whakarawe ratonga hapori mātau me ō mātau hoa haere, tae rā anō ki ēnei e whai nei:

  • he tautoko pārurenga, ngā mōrehu, ngā kaipatu whānau me te hara rāweke taikaha
  • he whakatipu kaiārahi i roto i ngā hapori ki te whakawhitiwhiti kōrero mō te taniwhā taikaha
  • Kia whakaiti i te whakamohoaotanga, whakamanioro me te whakataha i te hunga kaumātua
  • kia whakapakari mōhiotanga moni me te manawaroa
  • kia whakatūturu kia whai wahi atu ngā konene, me ngā hapori iwi heke ki ngā kaupapa ā-rohe
  • kia tautokona ngā rato hapori ki te whakapakari i ō rātau kaha

He whānui atu ā mātau momo ratonga ki te Kāwanatanga ki te whakamana i te pūnaha toiora kia eke ki tōna painga atu, arā:

  • kupu tohu whānui ki te Minita mō ngā take ā-iwi, kaupapa here
  • kia manaaki i te mana o te pūnaha toiora
  • he tautoko atu i ngā Rapunga Kōmihana Roera
  • the urupare atu i ngā kaupapa kōtonga, mōrearea hoki

Ehara mā mātau anake tēnei mahi. Ka mahi tahi me ētahi atu tari kāwanatanga, he rōpū o waho i te kāwanatanga, ngā rōpū ahumahi, ngā hapori me ngā iwi. Mātau tahi, he whai kia puta he hua pai haere ake nei ki ngā ao o ngā iwi katoa o Aotearoa.

He Kupu Takune

Tirohia tā mātau Kupu Takune, ka pehea ai koe e tākoha rourou e whai hua ai ki ngā iwi o Aotearoa:

Panuihia Te Kupu Takune 2017-2022