Tono mai

Ka pōhiri mai ngā tono i te hunga iho pūmanawa e ngākau pono ana kia whai hua pai ake, mau ake nei ki ngā iwi katoa o Aotearoa.

Hiahia ana mātau kia āwhina e rite pai ai koe, ā, kia noho mauritau ki tā matau pūnaha tono. He rerekē tēnei e ai ki te tūranga mahi e tonoa ana, ā, ka whakatakotohia ngā taipito korero i te pānuitanga mahi. Ko ngā kōrero whānui atu kei raro nei, tēnā me he ui anō āu whakapā atu ki tō mātau tira manaaki ki: jobs@msd.govt.nz                

Ngā tono ā-roto: Mēnā e mahi ana koe ki MSD i nāianei, tēnā tono mai ā-roto mā myHR e tautohu tika ai koe he kaimahi tono ā-roto koe. Nā konei, e whakaae ai tō uru ki ngā tūranga e mea ana “Mā Ngā Kaimahi ā-Roto Anake”.

Tō tono

E hiahia mōhio ana mātau he aha koe e pai ai ki te tūranga me tō mātau rōpū. Kia mahara, ngā pūkenga me ngā āheinga e tohua ana ki te whakatairanga me te tūranga whakamāhuki ina tuhia mai tō tono.

Me hōmai e koe he tātai pūmanawa e whakarāpopotohia ana ngā pūkenga, wheako me ngā tohu kei a koe e hāngai ana ki te tūranga mahi e tono ana koe. Āta tātarihia ngā tīpakonga paearu i te whakamāhuki tūranga, ā, kia tino kite ai ēnei kei roto i tō tātai pūmanawa.

Ki ia tūranga mahi kua mau i a koe, whakatako potohia ō haepapa me ngā hua, whakatutukihanga i ō tūranga mahi nō nā noa nei. E whakaae ana ngā mahi whai utu, utu kore rānei hai rārangi hītori mahi whakaatu mai. 

Kei Careers NZ website he kōrero ārahi, he āwhina māu ki te:

whakarire mai ai he tātai pūmanawa me te whakaoti pepa tono

Whakarite i a koe mō te uiui

Tā te reta uhi hei wāhi whakakōrero i ō painga ki te tūranga mahi ka whakahīhī ai mō āu whakatutukihanga matua maroki nei e hāngai ana ki te tūranga mahi.

Te kawenga kōwhiri

He aha tāu hei kawatau i a mātau

Ka īmēra atu mātau ki a koe hei whakamōhiotanga māu kua tae mai tō tono. Ka ngana kia tere rawa te kawenga kōwhiri. Mēnā rā ka tōmuri tā mātau mahi, ka whakamōhiohia koe, inā hoki e mārama ana mātau ko tō anamata pea e whai pānga ai.

Te ope ruarua

Kati ai ngā tono kātahi ka tirohia ai e te pae whiriwhiri ngā tono katoa ki ngā paearu o te  tūranga mahi, ā, ka whakarite mai te ope ruarua. Mēnā rā ka uru koe ki te ope ruarua, ka pōhiritia koe ki te uiui me te pae whiriwhiri.

Uiui

He uiui tuāpapa-āheinga hei momo uiui e tuku ai he wāhanga nui ki a koe kia whakakōrerohia ō wheako, whakatutukihanga hoki ka pehea nei e hāngai ai ki ngā āheinga e ao ana. Ka aromātai mātau i a koe ki ngā paearu o te tūranga mahi e ai ki ngā wheako me ngā whakatutukihanga māu e kōrero.

Mā ēnei kōrero me tō tono e kite ai mātau ina e tika whānui ana koe ki te tūranga mahi. He angitūtanga hoki māu te uiui mahi e whakamōhio ake ai koe ki te tūranga mahi me MSD, tēnā me he pātai āu, tēnā tukuna ki te pae whiriwhiri.

He tuaira mahi

Kei te āhua o te tū mahi e tono pea ai mātau i a koe kia whakatauira mai he ngohe mahi i te uiui. Ko te whakatinanatanga mahi tēnei e hāngai ana ki tētahi wāhanga o te tūranga, pēnei me tētahi mahi rorohiko, he mahi whakaari, he mahi whakaaturanga rānei.

Whakmātautau āheinga, uiuinga tuakiri

Kei te āhua o te tūranga e whakatairangatia ana, e whai pea te ngā whakamātautau āheinga, uiuinga whakatangata rānei i te pūnaha whiriwhiri. Ka whakawhiti kōrero ki a koe i mua i tā mātau tono ki a koe ki te whakaoti i te whakamātautau.

  • Ngā whakamātautau pūkenga māori, āheinga e whāia ana kia kitea ngā āheinga hāngai ana ki te tūranga
  • Ngā uiuinga tuakiri e whakamahi ai pea kia kitea ngā whanonga o te tangata, e pai ai, i kore ai i pai rānei te kaitono i roto te tūranga i tonoa ai.

Ka whai wāhi pea ngā kitenga me ētahi atu kōrero tae rā anō ki te tono me te uiui.

Māu te tikanga mēnā hiahia ana koe ki ngā hua o ētahi o ngā whakamātautau nāu i mahi.

Ngā whakapānga kaitautoko

Mēnā rā ko koe te kaitono mariu, ka whakapā atu ki ō kaitautoko nāu i whakaingoa ka uia atu ai rātau mō te āhua o tō pakari, ō ritenga mahi me tō pai ki te mahi. Ko tētahi o ngā kaitautoko me kaiwhakahaere ōu o naia tonu nei. Ki te kore tēnei e taea ana, me mōhio e mātau te take ka tono anō ai māu ki tētahi atu kaitautoko kē.

He tirohanga hītori, haumaru

Ko ngā tirohanga hītori, haumaru hoki he wāhanga tino hira i roto i tā mātau pūnaha kimi tangata, whiriwhiri hoki. Tokomaha ā mātau kaimahi e mahi ana ki te taha tonu, ki tawhiti atu rānei me ngā tāngata paraheahea.  Ētahi kaimahi hoki he toronga ki ngā pūnaha me ngā kōrero matatapu, ka whakamana rānei mā mātau e whakahaere ngā rawa mō te Karauna. Tēnā, me whakamana te pono, te tika me te whakapono o ō mātau tāngata.