Kaiwhakahaere kēhi

Kei ō mātau tari Hiranga Tangata, he pānga nui tā ngā Kaiwhakahaere Kēhi ki roto i ō tātau hapori. Ka mahi kanohi ki te kanohi me ngā kiritaki kia kimihia ai ngā ara e tautoko, e āwhina ai rātau ki te whakatutuki i ā rātau whāinga, e whakatūturu kia whai tautoko nui rātau i a rātau ka whai rangatiratanga ā-pūtea.

E mārama ana ngā Kaiwhakahaere Kēhi ki ngā hapori o te rohe, he rētō ō rātau mōhiotanga ki ngā ratonga tautoko, he tūhonotanga, he whanaungatanga ki ngā hunga whaipānga whānui, ā, e mōhio ana hoki ki ngā hua pai o te whiwhi mahi ki te oranga tangata. He nui te pono i ā rātau kawenga mahi, he rongo ā-ngākau, he ngākau-aroha, ā, he manaaki i ētahi atu. Ka noho mauritau ngā Kaiwhakahaere Kēhi, ā, he pai ki te noho pukumahi.

He tūranga kanorau tēnei, ā, he whānui ngā ratonga pēnei me te tautoko ā-pūtea, tautoko ki te whiwhi whare, he hura ake i ngā angitu whiwhi mahi me ngā kaupapa whiringa mahi, whakangungu hoki. He wāhi nui tō tēnei tūranga te tirotiro i ngā pūnaha rorohiko, te ipurangi ki te kimi i ngā otinga mā ngā kiritaki. Arā, ko te hōputu i ngā tātai pūmanawa o ngā kiritaki tae rā anō ki te rangahau i ngā kōwhiringa nohonga whare whawhati tata. He tūhononga hira tēnei tūranga o roto mai i MSD me te hapori.

Ina whai wheakotanga koe hei Kaiwhakahaere Kēhi, he tūranga Kaiwhakahaere Kēhi motuhake hei piki atu māu. He aro whaiti ēnei ki ētahi wāhanga motuhake, rōpū kiritaki rānei.

Watch jobs in this category