Te Manatū Whakahiato Ora

Ko Te Manatū Whakahiato Ora (MSD) tētahi o ngā tari kāwanatanga nui ake o Aotearoa, he whakarawe ratonga e whai panoni iho ai ki te oranga ngā tāngata o Aotearoa.

He mahi uaua ā mātau mahi otiia, he mahi ngākau whiwhita ō mātau. He rite tā mātau kimi tāngata e pēnei ana tō rātau matangareka ki tō mātau ki te tautoko i ngā iwi o Aotearoa kia haumaru te noho, kia kaha ai, kia noho rangatira ai, kia kōkiri whakamua ai mō ngā rā o ō rātau nā ao. 

He rōpū mātau e mea ana ko te tangata te mea nui, tae rā anō ki ā mātau kaimahi. Kei MSD nei e ngākau pono ana mātau kia taiao tautoko, ā, kia āwhina ki te whakawhanake ō pūkenga, wheako hoki.

Ka pehea to tono mai

Umanga Oranga ā-Iwi

Ko tō tātau iwi, ko tō tātau uho. He mahira, he moruki, he ringa raupā, ā, he manaaki noa i te ora o tangata kē atu. Mēnā rā ko koe tēnā – haere mai ka whakakotahi mai ai ki a mātau!

He umanga kāwanatanga paku nei tō mātau otiia, he whānui tā mātau toro ki te pūnaha ā-iwi. He kitenga whānui tā mātau mō te taha ki ngā take e wero ana ki ngā iwi o Aotearoa engari kāore mātau e noho whaiti noa ki tētahi ūmanga kotahi. Nā konei, e whai mōhio ana mātau ki te hunga kaiwhakatau, kia whakatūturu ai ngā tāngata o te whenua – whānau me ngā hapori e whai waahi ai, whai hua ai hoki i a mātau mahi. Te mutunga iho, tā matau whāinga kia hua mai ai ngā panonitanga tonutanga ki te oranga o Aotearoa whānui.

Whaikaha

He anigtūtanga hiamo tēnei kia whai wāhi mai ki tētahi Manatū hōu e panoni ana te āhua o tā te kāwanatanga whakarato ai i ngā putanga pai atu mō te hunga whaikaha, te iwi Māori whaikaha me ngā whānau ki te taha anō o te kawenga Whakamana Oranga Pai. Ka mahi tahi mātou me te hapori whaikaha kia whakatinanatia ai te kōrero “Kia mahi tahi mai me mātou, kaua mō mātou.”

Ko te hono mai ki te Whaikaha – Ministry of Disabled People hei angitūtanga kia whai wāhi mai ki te whakahaere i ngā kaupapa here rautaki whaikaha puta i te kāwanatanga, e mahi tahi ai ki te whakaputa me te panoni haere i ngā ratonga tautoko whaikaha, waihoki kia koke tonu atu i te panonitanga whānuitanga mō te pūnaha whaikaha whānui atu. E ngākau pono ana mātou kia hua ai he wāhi mahi mā te katoa, ā, kia tomo ngāwarihia anō hoki.

Ko Te Manatū Whakahiato Ora (MSD) tētahi o ngā tari kāwanatanga nui ake o Aotearoa, he whakarawe ratonga e whai panoni iho ai ki te oranga ngā tāngata o Aotearoa.

He mahi uaua ā mātau mahi otiia, he mahi ngākau whiwhita ō mātau. He rite tā mātau kimi tāngata e pēnei ana tō rātau matangareka ki tō mātau ki te tautoko i ngā iwi o Aotearoa kia haumaru te noho, kia kaha ai, kia noho rangatira ai, kia kōkiri whakamua ai mō ngā rā o ō rātau nā ao. 

He rōpū mātau e mea ana ko te tangata te mea nui, tae rā anō ki ā mātau kaimahi. Kei MSD nei e ngākau pono ana mātau kia taiao tautoko, ā, kia āwhina ki te whakawhanake ō pūkenga, wheako hoki.

Ka pehea to tono mai

Ko tō tātau iwi, ko tō tātau uho. He mahira, he moruki, he ringa raupā, ā, he manaaki noa i te ora o tangata kē atu. Mēnā rā ko koe tēnā – haere mai ka whakakotahi mai ai ki a mātau!

He umanga kāwanatanga paku nei tō mātau otiia, he whānui tā mātau toro ki te pūnaha ā-iwi. He kitenga whānui tā mātau mō te taha ki ngā take e wero ana ki ngā iwi o Aotearoa engari kāore mātau e noho whaiti noa ki tētahi ūmanga kotahi. Nā konei, e whai mōhio ana mātau ki te hunga kaiwhakatau, kia whakatūturu ai ngā tāngata o te whenua – whānau me ngā hapori e whai waahi ai, whai hua ai hoki i a mātau mahi. Te mutunga iho, tā matau whāinga kia hua mai ai ngā panonitanga tonutanga ki te oranga o Aotearoa whānui.

Nau Mai, Haere Mai

Tā Te Kaitiro mahi, he whakarawe oati motuhake e tautoko atu ai i ngā umanga e whakatūturu nei i te oranga tonutanga, ngā hiahia o ngā tamariki, rangatahi hoki. Kia noho ko ēnei hei uho mō te āhua o tā te kāwanatanga tuku manaaki atu, ā, kia tautoko, ā, kia whai utu ngā rōpū mā rātau te mahi manaaki.

E mahi pēnei ai mātau mā te āta tirotiro motuhake ki te pūnaha o Oranga Tamariki e kite pai ai e mahi tika ana a Oranga Tamariki me ngā rōpū i raro i ngā here o Te Ture Oranga Tamariki 1989; kia whakatairanga hoki i ngā painga ki te pūnaha mā te tautohu, mā te toha mōhiotanga mō ngā tauira kairangi me ōna waahi anō hei whakatika.

Ā mātau ūara e whai ake nei - Kia Māia, Kia Pono, Kia Tika, Kia Huritao me te Manaaki. E kimi ana mātau i ētahi tānagata kei roto i a rātau ēnei ūara ki te hono mai ki a mātau.

Te Manatū Whakahiato Ora

Ko Te Manatū Whakahiato Ora (MSD) tētahi o ngā tari kāwanatanga nui ake o Aotearoa, he whakarawe ratonga e whai panoni iho ai ki te oranga ngā tāngata o Aotearoa.

He mahi uaua ā mātau mahi otiia, he mahi ngākau whiwhita ō mātau. He rite tā mātau kimi tāngata e pēnei ana tō rātau matangareka ki tō mātau ki te tautoko i ngā iwi o Aotearoa kia haumaru te noho, kia kaha ai, kia noho rangatira ai, kia kōkiri whakamua ai mō ngā rā o ō rātau nā ao. 

He rōpū mātau e mea ana ko te tangata te mea nui, tae rā anō ki ā mātau kaimahi. Kei MSD nei e ngākau pono ana mātau kia taiao tautoko, ā, kia āwhina ki te whakawhanake ō pūkenga, wheako hoki.

Ka pehea to tono mai

Umanga Oranga ā-Iwi

Ko tō tātau iwi, ko tō tātau uho. He mahira, he moruki, he ringa raupā, ā, he manaaki noa i te ora o tangata kē atu. Mēnā rā ko koe tēnā – haere mai ka whakakotahi mai ai ki a mātau!

He umanga kāwanatanga paku nei tō mātau otiia, he whānui tā mātau toro ki te pūnaha ā-iwi. He kitenga whānui tā mātau mō te taha ki ngā take e wero ana ki ngā iwi o Aotearoa engari kāore mātau e noho whaiti noa ki tētahi ūmanga kotahi. Nā konei, e whai mōhio ana mātau ki te hunga kaiwhakatau, kia whakatūturu ai ngā tāngata o te whenua – whānau me ngā hapori e whai waahi ai, whai hua ai hoki i a mātau mahi. Te mutunga iho, tā matau whāinga kia hua mai ai ngā panonitanga tonutanga ki te oranga o Aotearoa whānui.

Whaikaha

He anigtūtanga hiamo tēnei kia whai wāhi mai ki tētahi Manatū hōu e panoni ana te āhua o tā te kāwanatanga whakarato ai i ngā putanga pai atu mō te hunga whaikaha, te iwi Māori whaikaha me ngā whānau ki te taha anō o te kawenga Whakamana Oranga Pai. Ka mahi tahi mātou me te hapori whaikaha kia whakatinanatia ai te kōrero “Kia mahi tahi mai me mātou, kaua mō mātou.”

Ko te hono mai ki te Whaikaha – Ministry of Disabled People hei angitūtanga kia whai wāhi mai ki te whakahaere i ngā kaupapa here rautaki whaikaha puta i te kāwanatanga, e mahi tahi ai ki te whakaputa me te panoni haere i ngā ratonga tautoko whaikaha, waihoki kia koke tonu atu i te panonitanga whānuitanga mō te pūnaha whaikaha whānui atu. E ngākau pono ana mātou kia hua ai he wāhi mahi mā te katoa, ā, kia tomo ngāwarihia anō hoki.