Ko Te Manatū Whakahiato Ora (MSD) tētahi o ngā tari kāwanatanga nui ake o Aotearoa, he whakarawe ratonga e whai panoni iho ai ki te oranga ngā tāngata o Aotearoa.

He mahi uaua ā mātau mahi otiia, he mahi ngākau whiwhita ō mātau. He rite tā mātau kimi tāngata e pēnei ana tō rātau matangareka ki tō mātau ki te tautoko i ngā iwi o Aotearoa kia haumaru te noho, kia kaha ai, kia noho rangatira ai, kia kōkiri whakamua ai mō ngā rā o ō rātau nā ao. 

He rōpū mātau e mea ana ko te tangata te mea nui, tae rā anō ki ā mātau kaimahi. Kei MSD nei e ngākau pono ana mātau kia taiao tautoko, ā, kia āwhina ki te whakawhanake ō pūkenga, wheako hoki.

Ka pehea to tono mai

Ko tō tātau iwi, ko tō tātau uho. He mahira, he moruki, he ringa raupā, ā, he manaaki noa i te ora o tangata kē atu. Mēnā rā ko koe tēnā – haere mai ka whakakotahi mai ai ki a mātau!

He umanga kāwanatanga paku nei tō mātau otiia, he whānui tā mātau toro ki te pūnaha ā-iwi. He kitenga whānui tā mātau mō te taha ki ngā take e wero ana ki ngā iwi o Aotearoa engari kāore mātau e noho whaiti noa ki tētahi ūmanga kotahi. Nā konei, e whai mōhio ana mātau ki te hunga kaiwhakatau, kia whakatūturu ai ngā tāngata o te whenua – whānau me ngā hapori e whai waahi ai, whai hua ai hoki i a mātau mahi. Te mutunga iho, tā matau whāinga kia hua mai ai ngā panonitanga tonutanga ki te oranga o Aotearoa whānui.

Nau Mai, Haere Mai

Tā Te Kaitiro mahi, he whakarawe oati motuhake e tautoko atu ai i ngā umanga e whakatūturu nei i te oranga tonutanga, ngā hiahia o ngā tamariki, rangatahi hoki. Kia noho ko ēnei hei uho mō te āhua o tā te kāwanatanga tuku manaaki atu, ā, kia tautoko, ā, kia whai utu ngā rōpū mā rātau te mahi manaaki.

E mahi pēnei ai mātau mā te āta tirotiro motuhake ki te pūnaha o Oranga Tamariki e kite pai ai e mahi tika ana a Oranga Tamariki me ngā rōpū i raro i ngā here o Te Ture Oranga Tamariki 1989; kia whakatairanga hoki i ngā painga ki te pūnaha mā te tautohu, mā te toha mōhiotanga mō ngā tauira kairangi me ōna waahi anō hei whakatika.

Ā mātau ūara e whai ake nei - Kia Māia, Kia Pono, Kia Tika, Kia Huritao me te Manaaki. E kimi ana mātau i ētahi tānagata kei roto i a rātau ēnei ūara ki te hono mai ki a mātau.